Sakramenty Św.


Jezus obiecał swoim uczniom Ducha Świętego:
Gdy Duch Święty zstąpi na was - powiedział -otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi_ (Dz 1,7).
Ten Duch, napełniający ludzi swoją mocą, jest trzecią osobą Boską, równą Ojcu i Synowi.


Chrzest Święty
Bierzmowanie
Eucharystia
Sakrament Pokuty i Pojednania
Sakramenty Chorych
Małżeństwo
Kapłaństwo
Pogrzeb
..::STRONA GŁÓWNA::.