POGRZEB

1. Pogrzeb jest czynnością liturgiczną nawiązującą do religijności zmarłego i jest wyrazem wiary jego rodziny.
2. Obrzędy pogrzebowe zatwierdzone przez Stolicę Apostolską przewidują kilka form liturgii np.: Msza św. lub bez niej (w zależności od poziomu religijnego zmarłego i okoliczności jego śmierci).
3. Formalności związane ustaleniem uroczystości pogrzebowej, rodzina załatwia w kancelarii parafialnej, przedstawiając następujące dokumenty:
- akt zgonu z USC;
- informację o przyjęciu sakramentów św. (dokument od kapelana szpitalnego lub od duszpasterza z parafii o zaopatrzeniu zmarłego w domu rodzinnym);
- pisemną informację o zmarłym wystawioną przez właściwego ks. proboszcza (jeżeli zmarły zamieszkiwał poza terenem parafii ).
4. Modlitwa, a zwłaszcza pełne uczestnictwo we Mszy św. pogrzebowej, przez przyjęcie Komunii św., jest najcenniejszym darem dla zmarłego.
5. Również po pogrzebie należy zmarłym zapewnić stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu:
- Msza św. w 30. dzień po śmierci
- Msza św. w rocznicę śmierci
- Msza św. w innych terminach (np. w dzień imienin)
- "Wypominki" w listopadzie
Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.

**powrót**