SAKRAMENTY CHORYCH

Sprawując duszpasterstwo chorych Kościół służy samemu Chrystusowi w cierpiących członkach Mistycznego Ciała.
Spełnia on polecenia Pana Jezusa, by troszczyć się o chorych i naśladuje Jego przykład
. Jezus bowiem "przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich". Troskę tę okazuje Kościół nie tylko odwiedzając chorych, lecz także podnosząc ich na duchu przez sakrament namaszczenia i pokrzepiając sakramentem Eucharystii. Czyni to w czasie trwania choroby oraz wtedy, gdy chorzy znajdują się w niebezpieczeństwie śmierci.
Sakramentu namaszczenia chorych udziela się osobom chorym, namaszczając ich na czole i dłoniach poświęconym olejem w Wielki Czwartek wymawiając następujące słowa:
PRZEZ TO ŚWIĘTE NAMASZCZENIE NIECH PAN W SWOIM NIESKOŃCZONYM MIŁOSIERDZIU WSPOMOŻE CIEBIE ŁASKĄ DUCHA ŚWIĘTEGO. PAN, KTÓRY CI ODPUSZCZA GRZECHY, NIECH CIĘ WYBAWI I ŁASKAWIE PODŹWIGNIE.

W sytuacjach nagłych sakrament namaszczenia udzielamy w każdej chwili.

**powrót**