Bierzmowanie


Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w sakramencie bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale ponadto napełnia mocą, abyśmy - jak pierwsi uczniowie Jezusa - działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła.
Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, więzienie, kary, chłostę, a nawet śmierć.
Duch Święty pomaga przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa.
Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim - w sakramencie bierzmowania.
Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić.
Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.
Dlaczego sakrament bierzmowania przyjmuje się tylko raz w życiu?
Nawet jeśli ktoś przyjął sakrament bierzmowania niegodnie, czyli w stanie grzechu śmiertelnego, nie udziela się mu go po raz drugi, gdyż _ podobnie jak chrzest i kapłaństwo _ wyciska on na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym. Jest więc ważnie przyjętym sakramentem. Przez ten charakter człowiek w szczególny sposób uczestniczy w kapłańskiej, prorockiej i pasterskiej posłudze Chrystusa, jednoczy się ze wspólnotą Kościoła, a równocześnie zobowiązany jest do oddawania Bogu czci.
Sakrament bierzmowania zobowiązuje wiernych do aktywnego budowania Kościoła przez głoszenie Ewangelii oraz pracę apostolską, przez udział w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii.
Sakrament bierzmowania, przyjęty w stanie grzechu śmiertelnego, jest ważny, jednak nie powoduje wzrostu łaski uświęcającej, czyli życia Bożego.
Sakrament chrztu wyciska na duszy niezatarte znamię, nazywane charakterem sakramentalnym.
Przez ten znak zostaliśmy upodobnieni do Chrystusa-Arcykapłana i włączeni do Kościoła, Jego Mistycznego Ciała.
Charakteru sakramentalnego nie niszczy nawet grzech ciężki, dlatego chrzest można przyjąć tylko jeden raz.
To niezatarte znamię powoduje, że mamy udział w tzw. powszechnym kapłaństwie wiernych, a więc zobowiązani jesteśmy do składania Bogu czci i budowania Kościoła.

Źródło: teologia.pl


1.Sakrament Bierzmowania udzielany jest w młodzieży III klas gimnazjalnych i osobom, które w tym okresie go nie przyjęły,
2.Przygotowanie: wg ustaleń i ogłoszeń ks. proboszcza
3.Zapisy rozpoczynają się we wrześniu (prosimy podać imię, nazwisko, wiek, adres, telefon).
4.Szczegółowe informacje będą podawane podczas trwania przygotowania.

**powrót**